• Dansk
  • English
Subscribe to Ophavsret

Ophavsret

Billede af copyright mærket
19/03/2021
skc

What do you need to know about copyright?

To avoid violating the Copyright Act it is important for you as a student to know the rules of scanning and photocopying materials.

When scanning curriculum and supplementary literature you are allowed to scan 20% of a material, however a maximum of 30 pages of the material, and you are not allowed to share the file with anyone outside your household.
 
Read about the rules for scanning for personal use and photocopying here
 
Billede af copyright mærket
02/03/2021
lbga

Hvad skal du vide om ophavsret?

For at undgå at bryde loven om ophavsret, er det vigtigt for dig som studerende at kende reglerne for skanning og fotokopiering.

Når du skanner pensum og supplerende litteratur, må du skanne 20 % af et værk, dog maksimalt 30 sider af værket, og du må ikke dele filen med nogen uden for din husstand.

Læs om reglerne for skanning til personligt brug og fotokopiering her.

Subscribe to Ophavsret