• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Undervisning

Danske artikler

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

Skoda/Informedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Internationale artikler

Ebsco140W

APA PsycINFO

Psykologi og beslægtede områder

Ebsco140W

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Fis bildung

Fis Bildung

Fis Bildung er den centrale portal til information om uddannelsesforskning, undervisning og pædagogisk praksis i Tyskland.
Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Ebsco140W

SPORTDiscus

Databasen dækker sport og sportsmedicin samt mange relaterede discipliner.
Ebsco140W

Teacher Reference Center

Undervisning og pædagogisk forskning

Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

Viden om skolen

Alinea bliv klog

blivklog.dk

Et online magasin for undervisere om skole og læring

Børne- og undervisningsministeriet

Børne- og undervisningsministeriet

Generel information om folkeskolen

EVA

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet.

Digitale lærerplaner

Digitale læreplaner

Her findes tidligere og nuværende læreplaner og folkeskolelove

DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU forsker i pædagogik og uddannelse

Folkeskolen

Folkeskolen - fagblad for undervisere

Et online fagblad for undervisere om den danske folkeskole

Materialeplatformen

Folkeskolens afgangsprøver

Online adgang til folkeskolens afgangsprøver

Fælles mål

Fælles mål (gældende)

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Skolelove

Skolelove

Adgang til tidligere og nuværende skolelove

skolemonitor

Skolemonitor

Politiken Skolemonitor er et digitalt nyhedsmedie om folkeskolen (tidligere Skoleliv).

VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Læremidler

Alineas fagportaler

Alineas fagportaler

Alineas digitale læremidler til folkeskolen

Clio online

Clio Online

Clios digitale læremidler til folkeskolen

EMU Undervisningsportal

EMU - Danmarks undervisningsportal

emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal

GO forlag

GO Forlag

GO forlagets digitale læremidler til folkeskolens naturvidenskabelige fag

Gyldendal

Gyldendals fagportaler

Gyldendals digitale læremidler til folkeskolen

Gyldendal

Gyldendals webprøver

Gyldendals digitale test- og træningsmateriale til folkeskolen

skoletube

Skoletube

På Skoletube får du adgang til 22 digitale værktøjer til brug i din undervisning

VIA CFU

VIA Center for undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler udlåner undervisningsmaterialer til alle studerende og ansatte på læreruddannelserne i VIA

NORD

”Nord” – et digitalt eventyr

Nord er en digital fortælling, der kan læses, ses og opleves online.

Videncentre

Center for børn og natur

Center for børn og natur

Center for Børn og Natur sætter fokus på forskning og formidling af børns brug af naturen.

Center for læseforskning

Center for læseforskning

Formålet med centeret er at bidrage til forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning

cefu

Center for Ungdomsforskning (CEFU)

CEFU forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. De anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet

Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Forsknings og implementeringscenter for idræt, bevægelse og læring

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

FIIBL udvikler og formidler ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring

VIA

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

VIAs forskningscenter udvikler viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning.

Idrættens analyseinstitut

Idrættens Analyseinstitut

Instituttet har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt nationalt og internationalt.

Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole.

Logo for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

NCUM formidler matematikdidaktisk forskningsbaseret viden i samarbejde med praksis

Nationalt center for historie og kulturarvsformidling

Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (HistorieLab)

Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.

Nationalt videncenter for læremidler

Nationalt videncenter for læremidler

Nationalt videncenter for læremidler har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning

Nationalt videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler viden om literacy i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre 

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

Videncentrets formål er at opbygge, udvikle og formidle viden om udsatte børn og unge

Remove

RE:MOVE

En blog om idræt og bevægelse der præsenterer forskning og viden om det pædagogiske arbejde med krop, idræt og bevægelse for børn og unge.

skolverket

Skolverket

Skoleverket laver analyser og undersøgelser der understøtter udviklingen af den svenske skole og førskole.

Udeskolen.dk

Udeskole.dk

Her kan man finde viden om udeskolens teori og praksis – og en række forskningsrapporter om udendørspædagogik

Remove

VIA Læring & IT

Centeret forsker i, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde

Videncenter for kost motion og sundhed

Videncenter for Kost, Motion og Sundhed (KOSMOS)

KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. 

Subscribe to Undervisning