• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Socialt arbejde og administration

Dansk og nordisk forskning

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

UCViden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

International forskning

Ebsco140W

APA PsycINFO

Psykologi og beslægtede områder

JSTOR logo

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker
Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Ebsco140W

SocINDEX

Sociologisk forskningsdatabase

Ebsco140W

Women's studies international

Databasen dækker fagområdet kønsstudier (gender studies).

Lovstof m.m.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Øverste klageinstans på velfærdsområdet. Velfærdsundersøgelser, kommunal praksis, statistik og principafgørelser
Det administrative bibliotek

Det Administrative Bibliotek

Du kan finde alle betænkninger (nr. 1-) under deres e-ressourcer.
Familieretshuset

Familieretshuset

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed og faderskab

Folketinget

Folketinget

Her finder du forskellige dokumenter f.eks. forespørgsler, lovforslag, udvalgsbilag, nyheder, oplysninger om demokrati, de forskellige ministerier og partier.
Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand

Indgang til information fra Folketingets ombudsmand.
Retsinformation

Retsinformation

Love og bekendtgørelser
Schultz

Schultz Lovportaler

Dækker lovstof inden for følgende områder: Administration og Økonomi & Social og sundhed

Nyheds- og debatartikler

Altinget

Altinget

Uvildig politisk netavis, der er adgang til alle Altingets portaler.

Arbejderbevægelsesns erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Prognoser, nøgletal og analyser af beskæftigelse, velfærd, uddannelse, ulighed, arbejdsliv og offentlig økonomi.

Cepos - Center for politiske studier

Cepos er en borgerlig- liberal tænketank.

Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Nyheder fra den offentlige sektor
Skoda/Informedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Mandag morgen

Mandag Morgen er en kombination af et mediehus og en tænketank.

Partiprogrammer

Samlet indgang til partiprogrammer fra nuværende og tidligere politiske partier i Danmark.

Statistik

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Øverste klageinstans på velfærdsområdet. Velfærdsundersøgelser, kommunal praksis, statistik og principafgørelser
Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Officiel indgang til dansk statistik
De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Find nøgletal fra de enkelte kommuner
Jobindsats

Jobindsats

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen
Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde – både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder
Danmarks Statistik

Statistiske efterretninger

Statistiske efterretninger fra Danmarks Statistik
Star

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, og indeholder bla. tal og statistik på beskæftigelsesområdet.

Videncentre m.m.

Arbejderbevægelsesns erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Prognoser, nøgletal og analyser af beskæftigelse, velfærd, uddannelse, ulighed, arbejdsliv og offentlig økonomi.

CASA - Center for alternativ Samfundsforskning

CASA er et kooperativt analysebureau med 30 års erfaring i analyse- og rådgivningsarbejde.

cefu

Center for Ungdomsforskning (CEFU)

CEFU forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. De anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet

Cepos - Center for politiske studier

Cepos er en borgerlig- liberal tænketank.

FORSA - Forening for Forskning i Socialt arbejde

FORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere med interesse for forskning og udvikling af socialt arbejde.

FOSO - Netværk for forskning i socialt arbejde

Netværk for forskning i Socialt arbejde ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.

Integrationsviden.dk

En samlet indgang til at finde den nyeste viden om integration. Samlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

Find forskning, analyser, publikationer og statistik hos udvalgte, relevante ministerier.

Rockwool Fonden

Fondens overordnede mål er at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på de samfundsmæssige udfordringer til styrkelse af velfærdsstaten.

Socialbegreber.dk

Formålet med begrebsarbejdet er at skabe fælles terminologier til socialområdet.

Socialpædagogernes vidensbak

Socialpædagogernes Vidensbank

Viden om det socialpædagogiske område
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

Vidensportalen på det sociale område

Her kan du finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Subscribe to Socialt arbejde og administration