• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Skat

Forskning

Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Logo for forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

Logo for Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine der koncentrerer sig om videnskabelig litteratur og citationer

Logo for Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Lovstof m.m.

Logo for Folketinget

Folketinget

Her finder du forskellige dokumenter f.eks. forespørgsler, lovforslag, udvalgsbilag, nyheder, oplysninger om demokrati, de forskellige ministerier og partier.
Logo for Karnov

Karnov - Skat og regnskab

Karnov med indhold af databaserne: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab

Logo for retsinformation

Retsinformation

Love og bekendtgørelser

Videncentre m.m.

Logo for CASA

CASA - Center for alternativ Samfundsforskning

CASA er et kooperativt analysebureau med 30 års erfaring i analyse- og rådgivningsarbejde.

Logo for CEPOS

Cepos - Center for politiske studier

Cepos er en borgerlig- liberal tænketank.

Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

Find forskning, analyser, publikationer og statistik hos udvalgte, relevante ministerier.

Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Nyheds- og debatartikler

Logo for Altinget

Altinget

Uvildig politisk netavis, der er adgang til alle Altingets portaler.

Logo for Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Nyheder fra den offentlige sektor

Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for Mandag Morgen

Mandag morgen

Mandag Morgen er en kombination af et mediehus og en tænketank.

Statistik

Logo for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Øverste klageinstans på velfærdsområdet. Velfærdsundersøgelser, kommunal praksis, statistik og principafgørelser
Logo for Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Officiel indgang til dansk statistik
Logo for De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Find nøgletal fra de enkelte kommuner

Logo for Det centrale virksomhedsregister

Det centrale virksomhedsregister

Information om alle virksomheder i Danmark inkl. årsregnskaber

Subscribe to Skat