• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Psykomotorik

Dansk og nordisk forskning

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

SweMed+

SveMed+

Skandinaviske artikler m.v. indenfor det sundhedsfaglige område

Internationale artikler

Ebsco140W

AMED

Artikeldatabase indenfor alternativ behandling incl. komplementær medicin, fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi, palliativ pleje, fodpleje m.v.
Ebsco140W

APA PsycINFO

Psykologi og beslægtede områder

Ebsco140W

CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj, der indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, giver adgang til sundhedsfaglig information

Cochrane

Cochrane Library

Evidensbaseret information om effekten af behandling og pleje

Embase

Embase

Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

Pubmed

PubMed

Medicinsk database

Ebsco140W

Rehabilitation and Sports Medicine Source

Ortopædi, fysiologi, fysioterapi, ernæring, sport, motion og fysisk træning

Scopus

Scopus

Scopus er en tværfaglig database, og den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem

Andre ressourcer

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

Subscribe to Psykomotorik