• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Pædagogik
cefu

Center for Ungdomsforskning (CEFU)

CEFU forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. De anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet

Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU forsker i pædagogik og uddannelse

Ebsco140W

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole.

Skandinavisk forskning på dagstilbudsområdet

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

NB-ECEC - her finder du kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.
social og indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Udgivelser fra social- og Indenrigsministeriet

Socialpædagogernes vidensbak

Socialpædagogernes Vidensbank

Viden om det socialpædagogiske område
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

CEFU ENG

The Centre for Youth Research (CeFU)

Research in youth and the lives of young people.

VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Subscribe to Pædagogik