• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Pædagogik
cefu

Center for Ungdomsforskning

Bøger, rapporter og artikler om unge og ungdomsliv

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Undersøgelser, artikler, lovgivning, vejledninger og værktøjer inden for dagtilbud og grundskole.

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

Nyheder, artikler, rapporter, videoer og podcast med perspektiver på pædagogik og uddannelse

Ebsco140W

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016.

Skandinavisk forskning på dagstilbudsområdet

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

NB-ECEC - her finder du kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.
social og indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Udgivelser fra social- og Indenrigsministeriet

Socialpædagogernes vidensbak

Socialpædagogernes Vidensbank

Viden om det socialpædagogiske område
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Fusion af SFI og KORA. Analyser, forskning og udgivelser i emner i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. ​

Subscribe to Pædagogik