• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Pædagogik
Ebsco140W

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Skandinavisk forskning på dagstilbudsområdet

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

NB-ECEC - her finder du kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.
Socialpædagogernes vidensbak

Socialpædagogernes Vidensbank

Viden om det socialpædagogiske område

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Fusion af SFI og KORA. Analyser, forskning og udgivelser i emner i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer. ​

Subscribe to Pædagogik