• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Ingeniørfag

Standarder og patenter

DS Distribute

DS Distribute

Adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online.

Logo for Espacenet

Espacenet

International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Internationale artikler

Ebsco140W

GreenFile

Artikeldatabase der dækker alle aspekter af menneskers påvirkning på miljøet

IEEE Explore

IEEE Explore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

ScienceDirect

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Webressourcer

SBI

Anvisninger.dk

Adgang til alle digitale SBI-anvisninger

BYGERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Byggedata

Byggedata

Love og bekendtgørelser indenfor byggeriet samt Håndbog for Energikonsulenter.

Danmarks Arealinformation

Offentligt tilgængelige miljødata på kort.

Dansk byggeri

Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeriet

ing pro

Ingeniøren

Adgang til de 4 emnefagportaler: IndustryTech, DigiTech, WaterTech og Wastetech.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter

European Commission

Maskindirektivet

Den Europæiske Kommissions maskindirektiv

miljostyrelsen

Miljøstyrelsens publikationer

Miljøstyrelsen har en stor udgivelses-virksomhed. Deres rapporter på dansk og engelsk samler styrelsens miljøfaglige ekspertise i ord og tal.

V&S prisdata

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

miljoe_ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

SBI

SBI-forskning

Adgang til forskning fra SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke bliver udgivet igennem anvisninger.

ida

Spildevandskomiteen

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer

vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje.

Subscribe to Ingeniørfag