• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Bygningskonstruktør

Standarder og Eurocodes

DS Distribute

DS Distribute

Adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online.

Internationale artikler

Ebsco140W

GreenFile

Artikeldatabase der dækker alle aspekter af menneskers påvirkning på miljøet

ScienceDirect

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Webressourcer

SBI

Anvisninger.dk

Adgang til alle digitale SBI-anvisninger

Bar bygge og anlæg

BAR bygge og anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg
BYGERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Byggedata

Byggedata

Love og bekendtgørelser indenfor byggeriet samt Håndbog for Energikonsulenter.

Bygningsguiden

Viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark
Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Indgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

Danmarks Arealinformation

Offentligt tilgængelige miljødata på kort.

Dansk byggeri

Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeriet

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk

Portal som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark.

Skoda/Informedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

Licitationen

Licitationen - Byggeriets dagblad

Molio anvisninger

Molio anvisninger

Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samr Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips

V&S prisdata

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

mur&tag

Mur & tag

Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for bl.a. mursten, blokke og mørtel.
SBI

SBI-forskning

Adgang til forskning fra SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke bliver udgivet igennem anvisninger.

Videncenter

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

Subscribe to Bygningskonstruktør