• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Bioanalyse
Ebsco140W

APA PsycINFO

Psykologi og beslægtede områder

Ebsco140W

CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj, der indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, giver adgang til sundhedsfaglig information

Cochrane

Cochrane Library

Evidensbaseret information om effekten af behandling og pleje

Embase

Embase

Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

INAHTA

NIHR-HTA Database

Health Technology Assessment (HTA). Database over projekter i proces og publiceret fra INAHTA og andre organisationer i hele verden.
Pubmed

PubMed

Medicinsk database

Scopus

Scopus

Scopus er en tværfaglig database, og den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

Subscribe to Bioanalyse