• Dansk
  • English

Databaser

Subscribe to Alfabetisk liste
Design365

365DESIGN

365DESIGN er et tidsskrift der formidler viden om design, trends, forbrug og økonomi

Ebsco140W

Academic Search Premier

Artikeldatabase der dækker alle fagområder
Altinget

Altinget

Uvildig politisk netavis, der er adgang til alle Altingets portaler.

Ebsco140W

AMED

Artikeldatabase indenfor alternativ behandling incl. komplementær medicin, fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi, palliativ pleje, fodpleje m.v.
Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Øverste klageinstans på velfærdsområdet. Velfærdsundersøgelser, kommunal praksis, statistik og principafgørelser
SBI

Anvisninger.dk

Adgang til alle digitale SBI-anvisninger

Ebsco140W

APA PsycINFO

Psykologi og beslægtede områder

Arbejderbevægelsesns erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Prognoser, nøgletal og analyser af beskæftigelse, velfærd, uddannelse, ulighed, arbejdsliv og offentlig økonomi.

Bar bygge og anlæg

BAR bygge og anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg
Best Evidence encyclopedia

Best Evidence Encyclopedia

Reviews af forskellige undervisningsprogrammer
Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Bloomsbury design library

Bloomsbury Design Library

Giver adgang til en række referenceværker, der dækker historie, teori og praksis inden for håndværk og design fra forhistorien til nutiden.

Bloomsbury fashion Central

Bloomsbury Fashion Central

Giver adgang til de to databaser Fairchild Books Library og Fashion Photography Archive.

Ebsco140W

Business Source Premier

Business database med adgang til artikler fra internationale tidsskrifter.

BYGERFA

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Byggedata

Byggedata

Love og bekendtgørelser indenfor byggeriet samt Håndbog for Energikonsulenter.

Bygningsguiden

Viden om de 15 mest almindelige hustyper i Danmark
Bygningsreglementet

Bygningsreglementet

Indgang til nuværende og tidligere bygningsreglementer.

cefu

Center for Ungdomsforskning (CEFU)

CEFU forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. De anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet

Ebsco140W

CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj, der indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, giver adgang til sundhedsfaglig information

Cochrane

Cochrane Library

Evidensbaseret information om effekten af behandling og pleje

Ebsco140W

Communication & Mass Media Complete

Artikeldatabase der dækker områderne kommunikation, massemedier, journalistik og mange beslægtede områder.

Cristin

CriStin

Current Research Information System in Norway

Danmarks Arealinformation

Offentligt tilgængelige miljødata på kort.

Eksportrådet

Danmarks eksportråd

Information og analyser af eksportmarkederne
EVA

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet.

Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Officiel indgang til dansk statistik
Dansk byggeri

Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for byggeriet

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk

Portal som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark.

Dansk center for undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning

Clearinghouse arbejder på at finde frem til ”hvad der virker” i læring og pædagogik.

De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Find nøgletal fra de enkelte kommuner
Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Nyheder fra den offentlige sektor
Det administrative bibliotek

Det Administrative Bibliotek

Du kan finde alle betænkninger (nr. 1-) under deres e-ressourcer.
Det centrale virksomhedsregister

Det centrale virksomhedsregister

Information om alle virksomheder i Danmark inkl. årsregnskaber

Domstol

Domstol.dk

Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links
DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU forsker i pædagogik og uddannelse

DS Distribute

DS Distribute

Adgang til 300-400 standarder og Eurocodes online.

Ebsco140W

EBSCO

Søg på tværs af flere Ebsco-databaser
Ebsco eBook Collection

Ebsco e-book Academic Collection

Vælg mellem 170.000 e-bøger til din PC, tablet eller smartphone

Education Counts

Education Counts

Information om uddannelsesstatistik og uddannelsesforskning i New Zealand
Embase

Embase

Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

EPPI Centre

EPPI Centre (The Evidence for Policy and Practice Information and co-ordinating centre)

EPPI-Centret har til formål at informere politikere og professionel praksis om solid evidens indenfor uddannelsesområdet.
Ebsco140W

ERIC

Artikler primært indenfor pædagogik og undervisning.

Logo for Espacenet

Espacenet

International patentdatabase fra Det Europæiske Patentkontor

Essential Science Indicator

Essential Science Indicators

Find topforskere, de mest betydningsfulde institutioner, tidsskrifter og lande inden for 22 forskningsområder målt ud fra antal af citationer til artikler indekseret i tidsskrifter i Web of Science Core Collection

EURlex

EUR-lex

Indgang til EU lovgivning
Eurostat

Eurostat

Europæisk statistik
Familieretshuset

Familieretshuset

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed og faderskab

Fis bildung

Fis Bildung

Fis Bildung is the central portal for information on educational research, teaching and educational practice in Germany.

Fis bildung

Fis Bildung

Fis Bildung er den centrale portal til information om uddannelsesforskning, undervisning og pædagogisk praksis i Tyskland.
Folketinget

Folketinget

Her finder du forskellige dokumenter f.eks. forespørgsler, lovforslag, udvalgsbilag, nyheder, oplysninger om demokrati, de forskellige ministerier og partier.
EU-oplysningen

Folketingets EU-oplysning

Svar på spørgsmål om EU
Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand

Indgang til information fra Folketingets ombudsmand.
Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen

Publiceret litteratur fra danske universiteter.

furnitureindex

Furnitureindex.dk

Danske møbler fra det 20. og 21. århundrede

CABI

Global Health

Bibliografisk database inden for international sundhed.

Google Scholar

Google Scholar

Søgemaskine der koncentrerer sig om videnskabelig litteratur og citationer

Ebsco140W

GreenFile

Artikeldatabase der dækker alle aspekter af menneskers påvirkning på miljøet

Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

IEEE Explore

IEEE Explore

The IEEE Xplore Digital Library giver adgang til videnskabeligt og teknisk indhold udgivet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres samarbejdspartnere.

Skoda/Informedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

ing pro

Ingeniøren

Adgang til de 4 emnefagportaler: IndustryTech, DigiTech, WaterTech og Wastetech.

Ingeniørens kulturarv 1891-2006

Digitaliseringen af alle betydende danske ingeniørtidsskrifter

Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute tilbyder en omfattende række af forsknings- og undervisningsservices for sundheds- og undervisningsorganisationer

Jobindsats

Jobindsats

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen
Journal Citation Repports

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports giver mulighed for finde tidsskrifter med stor betydning (stor impact målt ud fra modtagne citationer) i den internationale forskningsverden.

JSTOR logo

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker
karnov

Karnov - Skat og regnskab

Karnov med indhold af databaserne: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde – både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder
kunstindeks

Kunstindeks Danmark og Weilbachs kunstnerleksikon

Kunstnere og kunstværker i Danmark

LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug.

Libris

Libris

Materiale fra svenske biblioteker.

Licitationen

Licitationen - Byggeriets dagblad

MarketLine Advantage

MarketLine Advantage

Virksomhedsprofiler, industriprofiler, landeprofiler, case studies og statistik.
European Commission

Maskindirektivet

Den Europæiske Kommissions maskindirektiv

Ebsco140W

Medline

MEDLINE giver autoritative medicinske oplysninger om medicin, sygepleje, ernæring, fysioterapi, ergoterapi, biomedicin, sundhedssystemet, prækliniske videnskaber, og meget mere.

Modens historie

Fra 1700 tallet til 1980'erne
Molio anvisninger

Molio anvisninger

Molios værktøjer vedr. Aftale og kommunikation, CAD/bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet samr Basisbeskrivelser. Tidligere kendt som Bips

V&S prisdata

Molio prisdata

Prisdatabaser fra Molio.

mur&tag

Mur & tag

Teknologisk Institut formidler information om kvalitetssikring for bl.a. mursten, blokke og mørtel.
Nationalt center for skoleforskning

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal styrke dansk forskning i dagtilbud og skole.

Logo for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

NCUM formidler matematikdidaktisk forskningsbaseret viden i samarbejde med praksis

Nora

Nora

Norwegian Open Research archives
Nordart

NorArt

Tværfaglig indgang til ca. 380 norske og enkelte nordiske tidsskrifter og årbøger

Oeko tex

Oeko-tex

Sundhedsmærkning for tekstiler
orbis

Orbis

Global finansiel virksomhedsdatabase

Oria.no

Samlet indgang til materiale fra norske fag- og forskningsbiblioteker

OTseeker

OTseeker

Ergoterapi

Partiprogrammer

Samlet indgang til partiprogrammer fra nuværende og tidligere politiske partier i Danmark.
Passport

Passport

Markedsdatabase, hvor du kan finde statistik og analyser på produkter, forbrugere og lande.

Pedro

PEDro

Fysioterapi

Professionshøjskolernes Studenterportal

Professionshøjskolernes Studenterportal indeholder afsluttende bacheloropgaver fra alle University Colleges i Danmark.
Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Pubmed

PubMed

Medicinsk database

miljoe_ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Adgang til pesticiddatabasen og litteraturdatabasen LIX.

Ebsco140W

Rehabilitation and Sports Medicine Source

Ortopædi, fysiologi, fysioterapi, ernæring, sport, motion og fysisk træning

Retsinformation

Retsinformation

Love og bekendtgørelser
SBI

SBI-forskning

Adgang til forskning fra SBI (Statens Byggeforskningsinstitut), som ikke bliver udgivet igennem anvisninger.

Schultz

Schultz Lovportaler

Dækker lovstof inden for følgende områder: Administration og Økonomi & Social og sundhed

ScienceDirect

ScienceDirect

Artikelsøgning fra tidsskrifter fra forlaget Elsevier.

Scopus

Scopus

Scopus er en tværfaglig database, og den største citationsdatabase med citationer fra 1996 og frem

Skandinavisk forskning på dagstilbudsområdet

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

NB-ECEC - her finder du kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.
Skolelove

Skolelove

Adgang til tidligere og nuværende skolelove

skolemonitor

Skolemonitor

Politiken Skolemonitor er et digitalt nyhedsmedie om folkeskolen (tidligere Skoleliv).

skoletube

Skoletube

På Skoletube får du adgang til 22 digitale værktøjer til brug i din undervisning

social og indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Udgivelser fra social- og Indenrigsministeriet

Social Care Online

Information og forskning om alle aspekter af social omsorg og socialt arbejde
Socialpædagogernes vidensbak

Socialpædagogernes Vidensbank

Viden om det socialpædagogiske område
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte.

Ebsco140W

SocINDEX

Sociologisk forskningsdatabase

Ebsco140W

SPORTDiscus

Databasen dækker sport og sportsmedicin samt mange relaterede discipliner.

Standarder og patenter

Links til danske og internationale standarder og patenter

Danmarks Statistik

Statistiske efterretninger

Statistiske efterretninger fra Danmarks Statistik
Star

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, og indeholder bla. tal og statistik på beskæftigelsesområdet.
Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

SweMed+

SveMed+

Skandinaviske artikler m.v. indenfor det sundhedsfaglige område

SwePub

SwePub

Svenske forskningspublikationer
Ebsco140W

Teacher Reference Center

Undervisning og pædagogisk forskning

The EU Ecolabel

EU's hjemmeside om miljømærker
Trip

Tripdatabase

Samsøgning efter svar på kliniske spørgsmål.

UCViden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Ulrichs Web

Ulrichs Web

UlrichsWeb er en fortegnelse, som indeholder detaljeret information om mere end 300.000 tidsskrifter og serier af alle typer, både videnskabelig og populærvidenskabelige.

var_healthcar

VAR Healthcare

Procedure- og vidensbase for sundhedsprofessionelle

VIA CFU

VIA Center for undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler udlåner undervisningsmaterialer til alle studerende og ansatte på læreruddannelserne i VIA

Videncenter

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

Rådhuset Aarhus

Viden om offentlig forvaltning fra forskning og udvikling

Samling af links til ressourcer indenfor offentlig forvaltning

Socialt arbejde

Viden om socialt arbejde fra forskning og praksis

Samling af links til ressourcer indenfor socialt arbejde

Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE er en uafhængig statslig institution, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Web of Science

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection er en en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder.

What Works Clearinghouse

What Works Clearinghouse (WWC)

Informationer til beslutningstagere indenfor uddannelsesområdet
WorldCat

WorldCat

Verdens største netværk af bibliotekssamlinger og -services.
Subscribe to Alfabetisk liste