• Dansk
  • English
Subscribe to Aktuelt

Aktuelt

Logo for open access
29/10/2021
skc

Del din viden, det er bæredygtigt!

Koblingen mellem Open Access og FN’s Verdensmål er indlysende. Open Access betyder fri adgang til videnskabelige artikler og da flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) kræver input fra forskning, vil uhindret adgang til videnskabelig viden være en væsentlig faktor.

Dekorativt billede
05/10/2021
lbga

Få gode studievaner og et godt studieliv

Nøglen til et godt studieliv er gode studievaner. Nu kan du tage et kursus i Studieteknik, hvor du kan lære mere om at tage gode notater, at læse til studiet og planlægge din tid. Du kommer omkring alt fra motivation og overspringshandlinger, til gruppearbejde og aktiv læring. Med gode råd og strategier, du kan anvende i dit studie med det samme. Læs mere her

Studiestart
06/02/2018
mp

Welcome to VIA Library

Visit your study library - VIA Library is ready to help you! We offer you book loans, full-text articles, help to manage references and reference lists, and a study environment - for individuals as well as groups. We look forward to see you!

sommer2016
23/06/2021
mp

Sommerferie og ændrede åbningstider

Vær opmærksom på, at VIA Bibliotek har ændrede og forskellige lokale åbningstider og bemanding i sommerferieperioden, som strækker sig et stykke ind i august. Og vi har 24/7 åbent igen.


Se de enkelte adressers specifikke informationer på oversigten her.

Vel mødt igen og på gensyn!

Dekorativt billede
09/06/2021
skc

New Campus Horsens

The library on Campus Horsens has its last official opening day on Friday 25th June. 

The library will reopen in mid-August at Banegårdsgade 2, 8700 Horsens. You will find us in Block B at level 2.

Billede af copyright mærket
19/03/2021
skc

What do you need to know about copyright?

To avoid violating the Copyright Act it is important for you as a student to know the rules of scanning and photocopying materials.

When scanning curriculum and supplementary literature you are allowed to scan 20% of a material, however a maximum of 30 pages of the material, and you are not allowed to share the file with anyone outside your household.
 
Read about the rules for scanning for personal use and photocopying here
 
Billede af copyright mærket
02/03/2021
lbga

Hvad skal du vide om ophavsret?

For at undgå at bryde loven om ophavsret, er det vigtigt for dig som studerende at kende reglerne for skanning og fotokopiering.

Når du skanner pensum og supplerende litteratur, må du skanne 20 % af et værk, dog maksimalt 30 sider af værket, og du må ikke dele filen med nogen uden for din husstand.

Læs om reglerne for skanning til personligt brug og fotokopiering her.

Subscribe to Aktuelt