• Dansk
 • English

term.subject="pædagogik"

Refine your search

Type of material
Subject
Language
Source
Year
Author
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Ny pædagogisk opslagsbog

  • Bog
  37.01 NY

  Ny pædagogisk opslagsbog

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Subjects: 
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51175832|980|.
  Contributor: 
  Lone Bæk Brønsted
  ISBN no.: 
  9788741257846
  Extent: 
  507 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51175832|096|a
  Published: 
  870970-basis:51175832|260|a
  Function: 
  870970-basis:51175832|700|4
  Available: 
  870970-basis:51175832|980|a
 2. Inkluderende læringsmiljø : Guide til elevinddragelse : inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet

  • Bog
  Mette Wybrandt: Inkluderende læringsmiljø : Guide til elevinddragelse : inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet
  37.01 INK

  Inkluderende læringsmiljø : Guide til elevinddragelse : inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet

  2014
  1. oplag (2014)
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:51295315|980|.
  Contributor: 
  Egmont Fonden, Alle Børn har Lyst til at Lære projekt, Sara Hedegaard Jensen
  Description: 
  Udgivet i forbindelse med projekt "Alle børn har lyst til at lære"
  ISBN no.: 
  9788799618231
  Extent: 
  53 sider
  Publisher: 
  Amondo, Egmont Fonden
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51295315|096|a
  Published: 
  831020-katalog:51295315|260|a
  Function: 
  831020-katalog:51295315|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51295315|980|a
 3. Sprog, kommunikation og psykologi - på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

  • Bog
  Gert Bonde Nielsen: Sprog, kommunikation og psykologi - på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
  37.01 BON

  Sprog, kommunikation og psykologi - på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51168569|980|.
  Description: 
  Indhold: Psykologi (Indledning til psykologi ; Freuds udviklingspsykologiske teorier om børn og forskellige psykologiske retninger ; Kognitiv psykologi ; Tilknytning ; Pubertet og identitet ; Identitetsdannelse i det senmoderne samfund ; Sex!) ; Sprog (Indledning til sprog ; Det lille barns sprogtilegnelse ; De ti bud for sprogindlæring ; Sprogvurdering) ; Kommunikation (Indledning til kommunikation ; Non-verbal kommunikation ; Transaktionsanalyse ; Humor)
  ISBN no.: 
  9788771181418
  Extent: 
  181 sider
  Publisher: 
  Frydenlund
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51168569|096|a
  Published: 
  870970-basis:51168569|260|a
  Function: 
  870970-basis:51168569|700|4
  Available: 
  870970-basis:51168569|980|a
 4. Å undervise i sosial kompetanse

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:112535128|980|.
  Description: 
  Indhold: Hva er sosial kompetanse? Hvordan planlegge og tilrettelegge for opplæring i sosiale ferdigheter? Å lære barn ferdigheter de trenger for å gjøre sitt beste på skolen. Hvordan lære barn å forstå egne og andres følelser. Hva er sosial problemløsning? Når følelsene løper løpsk. Å lære barn å kontrollere sinne, stress og frustrasjon. Å trene barn i samarbeidsferdigheter og vennskapsferdigheter. Coaching eller å bruke alle læringsarenaer som dukker opp. Styrking av elevenes selvfølelse. Spesialundervisning i sosial kompetanse
  ISBN no.: 
  9788215022482
  Extent: 
  176 sider
  Publisher: 
  Universitetsforlaget
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112535128|096|a
  Published: 
  831020-katalog:112535128|260|a
  Function: 
  831020-katalog:112535128|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112535128|980|a
 5. Nye perspektiver på mobning

  • Bog
  37.31 NYE

  Nye perspektiver på mobning

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51117247|980|.
  Description: 
  På omslaget: Projekt nr. 31
  ISBN no.: 
  9788790650452
  Extent: 
  84 sider
  Publisher: 
  Skolepsykologi
  Audience: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51117247|096|a
  Published: 
  870970-basis:51117247|260|a
  Function: 
  870970-basis:51117247|700|4
  Available: 
  870970-basis:51117247|980|a
 6. Pædagogikbogen : grundfaglige perspektiver i pædagoguddannelsen

  • Bog
  Noona Elisabeth Jensen: Pædagogikbogen : grundfaglige perspektiver i pædagoguddannelsen
  37.17 JEN

  Pædagogikbogen : grundfaglige perspektiver i pædagoguddannelsen

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2015)
  Grundbog til pædagoguddannelsen. Bogen introducerer til, samler og perspektiverer de forskellige elementer af pædagogisk viden, som de studerende møder i pædagoguddannelsen. Den inddrager flere faglige discipliner, fx sociologiske, psykologiske, filosofiske, antropologiske og historiske
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51155963|980|.
  Contributor: 
  Signe Gottlieb
  ISBN no.: 
  9788741257341
  Extent: 
  427 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51155963|096|a
  Published: 
  870970-basis:51155963|260|a
  Function: 
  870970-basis:51155963|700|4
  Available: 
  870970-basis:51155963|980|a
 7. Pædagogik og etik

  • Bog
  37.01 TUF

  Pædagogik og etik

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Historisk og begrebsligt indblik i etikkens relation til pædagogikken gennem et vue over et udvalg af pædagogikkens hovedpersoner - fra Platon og Aristoteles over Kant, Schlözer og Basedow til Freud og Piaget - samt gennem refleksioner over centrale begreber - opdragelse, leg, trivsel, udvikling og læring
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51077253|980|.
  Description: 
  Indhold: Etik, pædagogik og opdragelse (Etik : dilemmaet om, hvad der er rigtigt ; Fire svar på etikkens dilemma ; Pædagogikkens ambition om etisk formning) ; Leg, etik og situationsfornemmelse (Filosofisk legeterori og moralopdragelse ; Børns ret til at lege ; Pædagogik og etik)
  ISBN no.: 
  9788750042136
  Extent: 
  230 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51077253|096|a
  Published: 
  870970-basis:51077253|260|a
  Function: 
  870970-basis:51077253|700|4
  Available: 
  870970-basis:51077253|980|a
 8. Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling

  • Bog
  Hans Månsson: Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:50942996|980|.
  Description: 
  Indhold: Bæredygtig pædagogik : en introduktion ; Pædagogisk bæredygtighed : fra dyade til verdenssamfund ; Familien : de sociale relationers arnested ; Inklusion ; Dagtilbuddet ; Folkeskolen ; Specialpædagogikken ; Socialpædagogikken ; Bæredygtig pædagogik : som brobygger
  ISBN no.: 
  9788777069062
  Extent: 
  238 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50942996|096|a
  Published: 
  870970-basis:50942996|260|a
  Function: 
  870970-basis:50942996|700|4
  Available: 
  870970-basis:50942996|980|a
 9. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon

  • Bog
  37.01 EMP

  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon

  2014
  1. udgave
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:112539433|980|.
  Contributor: 
  Geir Afdal, Åse Røthing, Espen Schjetne
  Description: 
  Indhold: Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne: Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. Geir Afdal: Etiske og pedagogiske logikker. Ninni Sandvik: Når gode intensjoner spenner bein på seg selv. Åse Røthing: "Er de sinte eller vil de høre på det jeg har å si?": utsatthet, majoritetsprivileger og etiske utfordringer i klasserommet. Hilde Wågsås Afdal: Det gode og det rette i profesjonsutøvelsen: et diskursanalytisk blikk på utviklingen av lærerprofesjonens etiske platform. Espen Schjetne: "Vag" karakter- og holdningsdannelse i den offentlige skolen: forsvar for en legitim og meningsfull moraloppdragelse. Trine Anker: Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. Kjell-Arne Solli: Rett til spesialundervisning?: sakkyndighetsarbeid i lys av etiske utfordringer. Espen Schjetne: Kritisk blikk på kritikk: religionskritikk som balansekunst i den offentlige skolen. Kari Spernes: En anerkjennende skole?: elever med innvandrerbakgrunn og deres skoleerfaringer. Geir Afdal: Pedagogisk hverdagsetikk
  ISBN no.: 
  9788202457389
  Extent: 
  231 sider
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112539433|096|a
  Published: 
  831020-katalog:112539433|260|a
  Function: 
  831020-katalog:112539433|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112539433|980|a
 10. Livsduelighed og børns karakterstyrker

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:51261585|980|.
  ISBN no.: 
  9788777069666
  Extent: 
  279 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51261585|096|a
  Published: 
  831020-katalog:51261585|260|a
  Function: 
  831020-katalog:51261585|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51261585|980|a