• Dansk
 • English

term.subject="etik"

Refine your search

Type of material
Subject
Language
Source
Year
Author
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Etiske teorier

  • Bog
  Jørgen Husted (f. 1947): Etiske teorier
  15 HUS

  Etiske teorier

  2014
  1. udgave, 3. oplag (2020)
  En indføring i de vigtigste etiske teorier med belysning af teoriernes grundideer og deres svage og stærke sider
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:50938360|980|.
  Contributor: 
  Daniel Robert Andersen, Mette Popp-Madsen
  Description: 
  Indhold: Moralen som problem (Etisk relativisme ; Etisk subjektivisme ; Moralens dimensioner) ; Moralen som system (Pligtetik ; Nytteetik ; Kontraetik ; Commonsense-etik) ; Moralen som levemåde (Dydsetik ; Omsorgsetik ; Eksistensetik)
  ISBN no.: 
  9788741258393
  Extent: 
  280 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50938360|096|a
  Published: 
  831020-katalog:50938360|260|a
  Function: 
  831020-katalog:50938360|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50938360|980|a
 2. Bogen om provokeret abort : perspektiver og udfordringer

  • Bog
  15.3 BIR

  Bogen om provokeret abort : perspektiver og udfordringer

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:50973662|980|.
  Description: 
  Indhold: Provokeret abort : historie, lovgivning og praksis ; Perspektiver på provokeret abort ; Etiske udfordringer ; Fremtidens udfordringer
  ISBN no.: 
  9788717043688
  Extent: 
  135 sider
  Publisher: 
  Nyt Nordisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50973662|096|a
  Published: 
  870970-basis:50973662|260|a
  Function: 
  870970-basis:50973662|700|4
  Available: 
  870970-basis:50973662|980|a
 3. Medisinsk og helsefaglig etikk

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:112529152|980|.
  ISBN no.: 
  9788205461109
  Extent: 
  392 s.
  Publisher: 
  Gyldendal Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112529152|096|a
  Published: 
  831020-katalog:112529152|260|a
  Function: 
  831020-katalog:112529152|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112529152|980|a
 4. Hjælp mig - aktiv dødshjælp

  • Bog
  61.01 LIN

  Hjælp mig - aktiv dødshjælp

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Argumenter for og imod lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark. Argumenterne er ordnet parvis, så ja og nej repræsenterer hver sin holdning til et givent tema
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51196848|980|.
  Contributor: 
  Peter Bejder
  ISBN no.: 
  9788771417456
  Extent: 
  179 sider
  Publisher: 
  Turbine
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51196848|096|a
  Published: 
  870970-basis:51196848|260|a
  Function: 
  870970-basis:51196848|700|4
  Available: 
  870970-basis:51196848|980|a
 5. Professionel kærlighed : er der plads til følelser i professionelle relationer?

  • Bog
  : Professionel kærlighed : er der plads til følelser i professionelle relationer?
  37.01 PRO

  Professionel kærlighed : er der plads til følelser i professionelle relationer?

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Om de etiske aspekter af følelses- og kærlighedsmæssige relationer i forskellige typer af omsorgsarbejde
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51042719|980|.
  Contributor: 
  Else Bech, Else Marie Bech
  Description: 
  Indhold: Ole Henrik Hansen: Professionel kærlighed i dagtilbud - professionel kærlighed som grundlag for barnets mentale udvikling. Jytte Birk Sørensen: Kærlig kontakt er liv(givende), og fravær er livstruende. Per Schultz Jørgensen: Skal pædagoger holde af børn?. Merete Monrad: Følelseskultur og følelsesmæssigt arbejde i daginstitutioner. Else-Marie Buch Leander: Når det bliver farligt at tage et barn på skødet. John Bededicto Krejsler: Lad mig kildre dit subjektiveringspunkt! - at lære navigation i tidsbegrænsede projekter med begær og cyber-teknologi. Claus Holm: Respekter din skam, den gør dig duelig - om at fremelske livsduelige personer. Else Marie Bech: Mig og mine følelser - en kompliceret relation
  ISBN no.: 
  9788772819754
  Extent: 
  127 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51042719|096|a
  Published: 
  870970-basis:51042719|260|a
  Function: 
  870970-basis:51042719|700|4
  Available: 
  870970-basis:51042719|980|a
 6. Pædagogik og etik

  • Bog
  37.01 TUF

  Pædagogik og etik

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Historisk og begrebsligt indblik i etikkens relation til pædagogikken gennem et vue over et udvalg af pædagogikkens hovedpersoner - fra Platon og Aristoteles over Kant, Schlözer og Basedow til Freud og Piaget - samt gennem refleksioner over centrale begreber - opdragelse, leg, trivsel, udvikling og læring
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51077253|980|.
  Description: 
  Indhold: Etik, pædagogik og opdragelse (Etik : dilemmaet om, hvad der er rigtigt ; Fire svar på etikkens dilemma ; Pædagogikkens ambition om etisk formning) ; Leg, etik og situationsfornemmelse (Filosofisk legeterori og moralopdragelse ; Børns ret til at lege ; Pædagogik og etik)
  ISBN no.: 
  9788750042136
  Extent: 
  230 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51077253|096|a
  Published: 
  870970-basis:51077253|260|a
  Function: 
  870970-basis:51077253|700|4
  Available: 
  870970-basis:51077253|980|a
 7. Etiske begreber og problemer

  • Bog
  K. E. Løgstrup: Etiske begreber og problemer
  15 LØG

  Etiske begreber og problemer

  2014
  3. udgave, 2. oplag (2018)
  Om den etiske fordring som en naturgiven ting, om viljen og om samfundets etik
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:51380045|980|.
  Description: 
  Indhold: Tre etiske traditioner. - Den etiske fordring og de suveræne livsytringer. - Norm og spontaneitet. - Den etiske fordring og normerne. - Politik og etik. - Pligt. - Ansvar. - Valg, vilje og frihed. - Valg, afgørelse og beslutning. - Politik
  ISBN no.: 
  9788771293906
  Extent: 
  149 sider
  Publisher: 
  Klim
  Audience: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51380045|096|a
  Published: 
  831020-katalog:51380045|260|a
  Function: 
  831020-katalog:51380045|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51380045|980|a
 8. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon

  • Bog
  37.01 EMP

  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon

  2014
  1. udgave
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:112539433|980|.
  Contributor: 
  Geir Afdal, Åse Røthing, Espen Schjetne
  Description: 
  Indhold: Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne: Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. Geir Afdal: Etiske og pedagogiske logikker. Ninni Sandvik: Når gode intensjoner spenner bein på seg selv. Åse Røthing: "Er de sinte eller vil de høre på det jeg har å si?": utsatthet, majoritetsprivileger og etiske utfordringer i klasserommet. Hilde Wågsås Afdal: Det gode og det rette i profesjonsutøvelsen: et diskursanalytisk blikk på utviklingen av lærerprofesjonens etiske platform. Espen Schjetne: "Vag" karakter- og holdningsdannelse i den offentlige skolen: forsvar for en legitim og meningsfull moraloppdragelse. Trine Anker: Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. Kjell-Arne Solli: Rett til spesialundervisning?: sakkyndighetsarbeid i lys av etiske utfordringer. Espen Schjetne: Kritisk blikk på kritikk: religionskritikk som balansekunst i den offentlige skolen. Kari Spernes: En anerkjennende skole?: elever med innvandrerbakgrunn og deres skoleerfaringer. Geir Afdal: Pedagogisk hverdagsetikk
  ISBN no.: 
  9788202457389
  Extent: 
  231 sider
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112539433|096|a
  Published: 
  831020-katalog:112539433|260|a
  Function: 
  831020-katalog:112539433|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112539433|980|a
 9. Blod, sved og tårer : om ansvar og skyld i ledelse

  • Bog
  60.1 SLØ

  Blod, sved og tårer : om ansvar og skyld i ledelse

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2020)
  Forfatteren analyserer hvordan skylden i det moderne arbejdsliv er blevet hjemløs og svær at tale åbent om, og om hvordan opfattelse af skyld contra ansvar kan påvirke ledelsesbeslutninger
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:51381610|980|.
  ISBN no.: 
  9788757433661
  Extent: 
  113 sider
  Publisher: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51381610|096|a
  Published: 
  870970-basis:51381610|260|a
  Function: 
  870970-basis:51381610|700|4
  Available: 
  870970-basis:51381610|980|a
 10. Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene

  • Bog
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:112535004|980|.
  Description: 
  Indhold: Fagdidaktisk tenkning i praksis. Religionsfagenes historikk. Rammer om undervisningen. Eleven. Den profesjonelle religionslæreren. Læremidler i religionsfagene. Å undervise om religioner og livssyn. Å undervise om etikk. Å undervise i filosofi. Variert og god undervisning i religionsfagene. Vurdering i religionsfagene. Klasseledelse
  ISBN no.: 
  9788202446475
  Extent: 
  295 sider
  Publisher: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112535004|096|a
  Published: 
  831020-katalog:112535004|260|a
  Function: 
  831020-katalog:112535004|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112535004|980|a