• Dansk
 • English

term.subject="etik i pædagogisk arbejde"

Refine your search

Type of material
Subject
Language
Source
Year
Author
Category
Set sort order for search result
AvailableAvailable
On loanOn loan
UnavailableUnavailable
Not reservableNot reservable
Results on page:102550
 1. Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  • Bog
  Max van Manen: Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre
  37.01 MAN

  Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Beskriver hvordan den pædagogiske relation mellem barnet og den voksne har en improvisatorisk og etisk karakter
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:133964681|980|.
  Contributor: 
  Lisbeth Rindholt
  Description: 
  Indhold: Pædagogikkens overlegenhed ; Indirekte pædagogik ; Pædagogikkens natur ; Den refleksive praksis' pædagogik ; At se og høre med pædagogisk sensitivitet ; Pædagogisk takt ; Pædagogisk kon-takt ; Pædagogisk opmærksomhed og anerkendelse ; Eleverfaringens fænomenologi ; Cyberpædagogik ; Pædagogisk viden og handling
  Original title: 
  Pedagogical tact
  ISBN no.: 
  9788750057871
  Extent: 
  258 sider
  Publisher: 
  Akademisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:133964681|096|a
  Published: 
  870970-basis:133964681|260|a
  Function: 
  870970-basis:133964681|700|4
  Available: 
  870970-basis:133964681|980|a
 2. Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker

  • Bog
  : Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker
  38.401 PRO

  Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Diskussion af professionsetik og sammenhængen mellem moralsk ansvarlighed og udvikling af faglig dømmekraft hos professionelle, der arbejder med relationer mellem mennesker
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:29986940|980|.
  Contributor: 
  Svein Aage Christoffersen, Knut W. Ruyter, Trygve Wyller, Jens Peter Kaj Larsen, Svein Aage Christoffersen
  Description: 
  Indhold: Svein Aage Christoffersen: Professioner og professionsetik - hvad er det? ; Professionsetik som dømmekraft ; Urørlighedszonen : grænser og overgreb. Trygve Wyller: Dydsetik, medborgerskab og social praksis. Knud W. Ruyter: Dyder er ikke sidegevinster : en udfordring for professionsuddannelserne
  Original title: 
  Profesjonsetikk
  ISBN no.: 
  9788771291377
  Extent: 
  150 sider
  Publisher: 
  Klim
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:29986940|096|a
  Published: 
  831020-katalog:29986940|260|a
  Function: 
  831020-katalog:29986940|700|4
  Available: 
  831020-katalog:29986940|980|a
 3. Kort & godt om pædagogisk etik

  • Bog
  Bo Hejlskov Elvén: Kort & godt om pædagogisk etik
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:48566804|980|.
  Description: 
  Indhold: Hvorfor etik? ; Lydighed og autonomistøtte fra antikken til anden verdenskrig ; Lydighed og autonomistøtte efter anden verdenskrig ; Michael Tomasello og moralen ; Den gode cirkel og den onde cirkel ; Cirklerne, paradigmeskiftet og den moralske pop op-effekt ; Etik i pædagogisk arbejde ; Metoder og supervision, der understøtter den gode cirkel ; Metoder, der understøttrer den onde cirkel : lydighedsmetoder ; Metoder, der skal bruges med omtanke ; Lydighed og selvbestemmelse ; Hvordan gør vi så? ; Vi er mennesker
  ISBN no.: 
  9788771588835
  Extent: 
  90 sider
  Publisher: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Audience: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:48566804|096|a
  Published: 
  870970-basis:48566804|260|a
  Function: 
  870970-basis:48566804|700|4
  Available: 
  870970-basis:48566804|980|a
 4. Etiske færdigheder i pædagogisk praksis

  • Bog
  Søren Engelsen: Etiske færdigheder i pædagogisk praksis
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:45941965|980|.
  Description: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Det fleksible etiske perspektiv ; Empati og etik ; Emotioner og etisk forståelse ; Selvforståelse og selvregulering ; Etisk sensitivitet og praktisk intuition
  ISBN no.: 
  9788771604856
  Extent: 
  132 sider
  Publisher: 
  Dafolo
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:45941965|096|a
  Published: 
  870970-basis:45941965|260|a
  Function: 
  870970-basis:45941965|700|4
  Available: 
  870970-basis:45941965|980|a
 5. Etik og ansvar, symetri eller asymmetri? : det professionelle møde anskuet ud fra filosoffen Emmanuel Lévinas

  • Tidsskriftsartikel

  Etik og ansvar, symetri eller asymmetri? : det professionelle møde anskuet ud fra filosoffen Emmanuel Lévinas

  Is part of: Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 17, nr. 2 (2014), S. 57-68
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:36461292|980|.
  Extent: 
  S. 57-68
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Tidsskrift for socialpædagogik, Årg. 17, nr. 2 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36461292|096|a
  Published: 
  870971-tsart:36461292|260|a
  Function: 
  870971-tsart:36461292|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36461292|980|a
 6. Etiske refleksioner over krav i onlineundervisningen

  • Tidsskriftsartikel

  Etiske refleksioner over krav i onlineundervisningen

  Is part of: Dansk pædagogisk tidsskrift online, 2022, nr. 1,
  Om de etiske spørgsmål som onlineundervisningen under corona gav anledning til. Artiklen konkluderer blandt andet, at det er nødvendigt i højere grad at indtænke elevperspektivet
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-tsart:62856424|980|.
  Audience: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Dansk pædagogisk tidsskrift online, 2022, nr. 1
  Location: 
  870971-tsart:62856424|096|a
  Published: 
  870971-tsart:62856424|260|a
  Function: 
  870971-tsart:62856424|700|4
  Available: 
  870971-tsart:62856424|980|a
 7. Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

  • Bog
  : Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet
  37.01 PÆD

  Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

  2016
  1. oplag (2016)
  Find it here
  Details
  Available: 
  870970-basis:53118232|980|.
  Contributor: 
  Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Marianne Gilbert Nielsen (f. 1960-11-07)
  Description: 
  Indhold: Marianne Gilbert Nielsen: Rum for etik. Pædagogen i relationen (Anne-Marie Søndergaard Christensen: At tænke etik : praktisk fornuft i praksis. Etik i forældresamarbejde / af Søren Smidt & Suzanne Krogh. Anita Holm Riis: Interkulturel praksis i et etisk perspektiv). Pædagogen i professionen (Unni Lind: Det kollegiale samarbejde med etikken for øje. Bjørn Ribers: Når den etiske fordring møder den pædagogiske virkelighed. Når etikken rejser ud / af Kirsten Andreassen & Karen Prins. Pædagogisk ledelse, pædagogisk faglighed og etik / af Line Togsverd & Jan Jaap Rothuizen). Pædagogen i samfundet (Søs Bayer: Etik og politik : tonen om omsorgen for samfundets børn. Christian Aabro: Koncepter i pædagogisk arbejde : en etisk udfordring. Øjvind Larsen: Professionsetik for pædagoger i samfundet. Ulrich Thy Jensen: At gøre godt for andre mennesker og for samfundet : mellem public service motivation og værdier). Etisk grundlag for pædagoger
  ISBN no.: 
  9788777382444
  Extent: 
  200 sider
  Publisher: 
  BUPL
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53118232|096|a
  Published: 
  870970-basis:53118232|260|a
  Function: 
  870970-basis:53118232|700|4
  Available: 
  870970-basis:53118232|980|a
 8. Etik og værdier i pædagogers arbejde

  • Bog
  Jørgen Husted (f. 1947): Etik og værdier i pædagogers arbejde
  37.01 HUS

  Etik og værdier i pædagogers arbejde

  2015
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Om de pædagog-etiske værdier og principper for pædagogprofessionens ansvarsområder med gennemgang at etiske temaer som trivsel, udvikling, selvbestemmelse, omsorg, integritet mm. Forfatteren præsenterer en pædagog-etisk beslutningsmodel der kan hjælpe pædagogen med træffe beslutninger og forsvare dem med etiske grunde
  Find it here
  Details
  Available: 
  831020-katalog:51533372|980|.
  Description: 
  Indholdsfortegnlese: Værdier i pædagogers arbejde - Professionsetik (Hvad er etik og moral? ; Moral; Hvad bør jeg gøre? ; Etik: Hvad bør jeg stræbe efter? ; Hvad er professionsetik? ; Hvad er pædagogers værdier? ; Etisk værdigrundlag for socialpædagoger ; Etisk grundlag for pædagoger ; Pædagogens etiske univers) ; Værdier i pædagogers arbejde - Formål med professionsetik (Hjælpeprofessioner ; Professionel troværdighed ; Professionel identitet ; Professionel selvstændighed ; Professionel uafhængighed ; Professionel konsolidering ; Etisk praksis ; Etikkens uskrevne regler ; Praksisser ; Pædagogprofessionen som praksis) : Værdier i pædagogers arbejde - Respekt og omsorg (To holdninger ; To aspekter ; To perspektiver ; To former for respekt ; Tillid, ansvar og omsorg ; Hjælperroller, respekt og omsorg ; To principielle begrænsninger) ; Værdier i pædagogers arbejde - selvbestemmelse (Hvem skal bestemme? ; Paternalisme ; Antipaternalisme ; Informeret samtykke ; Det autonome valg ; Selvbestemmelse som mål for pædagogisk arbejde ; Magt over egen tilværelse ; Nødvendige betingelser for selvbestemmelse ; Voksen-ung-modellen ; Facetter af selvbestemmelse) ; Værdier i pædagogers arbejde - Det gode liv. Hvordan skal vi leve? (Begrebets kerne ; Subjektivisme ; Udfordringer for subjektivismen ; Objektivisme ; Det gode liv: eudaimonia ; Essens og funktion ; Subjektivitet og frihed) ; Værdier i pædagogers arbejde - Udvikling (Udviklingsperspektivet ; Individualitet og diversitet ; Selvstændig tænkning : Tre idealer for udvikling) ; Værdier i pædagogers arbejde - Værdighed, rettigheder og retfærdighed (Værdighed og menneskerettigheder ; Menneskelig værdighed ; Stærke og svage rettigheder ; Negative og positive rettigheder ; Moralske og lovfæstede rettigheder ; Generationer af menneskerettigheder ; Værdighed og lighed ; Værdighed og ligebehandling) ; Værdier i pædagogers arbejde - Professionel integritet, privatliv og fortrolighed (Personlig integritet ; Professionel integritet ; Privatlivets fred ; Princippet i professionsetik ; Professionsetiske spændingsfelter) ; Etik i pædagogers arbejde - Moralens dimensioner (De tre dimensioner af moralsk tænkning) ; Etik i pædagogers arbejde - Pligtetik (Det kategoriske ved moralen ; Det logiske ved moralen ; Det kategoriske imperativ (I): respekt for fornuften ; Den gode vilje ; Det kategoriske imperativ (II); respekt for personer ; pligter og pligt) ; Etik i pædagogers arbejde - Nytteetik (Det moralske synspunkt ; Konsekventialisme ; Nytteetikkens attraktioner ; Kritikken; Personers adskilthed) ; Etik i pædagogers arbejde - Dydsetik (Dyder som dispositioner ; Dyder og moralsk tænkning ; Problemer for dydsetikken ; Supplement eller alternativ?) ; Etik i pædagogers arbejde - Omsorgsetik (Tostemmigt ; Kohlbergs teori om moralsk udvikling ; Omsorgsrelationer ; Hvad med de fremmede? ; Medmenneskelighed og gode gerninger ; Moralens stemme) ; Etik i pædagogers arbejde - Status om teorier ; Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den integrerede pædagog-etiske beslutningsmodel (DIP) (Det pædagog-etiske hjul: indholdet ; Det pædagog-etiske hjul: proceduren) ; Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den pædagog-etiske beslutningsmodel; Cases (Case 1. Skal Allan med på udflugt? ; Case 2. Skal Aksel til tandlæge eller i Zoologisk Have? ; Case 3. Slik til alle eller ingen ; Case 4. Kristian og medicinen ; Case 5. Mads og hans søster ; Case 6. Majken på 11 år ; Case 7. ole i skole ; Case 8. Henriks dilemma ; Case 9. Én familie, to pædagoger ; Case 10. Turen går til Mallorca ; Case 11. Formynderen ; Case 12. Den tavse mand ; Case 13. Jens siger måske)
  ISBN no.: 
  9788741258331
  Extent: 
  398 sider
  Publisher: 
  Hans Reitzel
  Audience: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51533372|096|a
  Published: 
  831020-katalog:51533372|260|a
  Function: 
  831020-katalog:51533372|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51533372|980|a
 9. Skjult trivselsindsats giver bagslag

  • Avisartikel

  Skjult trivselsindsats giver bagslag

  Is part of: Politiken, 2018-01-12, Sektion 1, s. 8
  Et it-redskab skal sikre, at pædagoger tidligt kan opdage børn, der ikke trives. Det kan være en god idé, men kun hvis pædagoger og forældre har fuld tillid til systemet, siger organisationer
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-avis:37682691|980|.
  Extent: 
  Sektion 1, s. 8
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Politiken, 2018-01-12
  Location: 
  870971-avis:37682691|096|a
  Published: 
  870971-avis:37682691|260|a
  Function: 
  870971-avis:37682691|700|4
  Available: 
  870971-avis:37682691|980|a
 10. Vi kan spotte udfordringerne tidligere

  • Avisartikel

  Vi kan spotte udfordringerne tidligere

  Is part of: Politiken, 2018-01-23, Sektion 1, s. 8
  Digitale vurderinger af små børn har fået kritik for sjusk med dataloven og forsimplet farvekodning. Men kan de hjælpe med tidligt at finde børn, der mistrives?
  Find it here
  Details
  Available: 
  870971-avis:37697419|980|.
  Extent: 
  Sektion 1, s. 8
  Audience: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Available in: 
  Politiken, 2018-01-23
  Location: 
  870971-avis:37697419|096|a
  Published: 
  870971-avis:37697419|260|a
  Function: 
  870971-avis:37697419|700|4
  Available: 
  870971-avis:37697419|980|a