• Dansk
  • English

Social Care Online

Gratis database indeholdende forskning, lovgivning  og best practice bredt dækkende det sociale område, social arbejde og social omsorg. Af særlige fokusområder kan nævnes; ældreområdet, socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede, etniske minoriteter, LBGT og flygtninge.  

Indholdet er primært med fokus på UK (Storbritannien) men derudover registreres for øvrige lande: komparative studier på social området, status oversigter på udvalgte indsatsområder samt litteratur om forhold der ikke er velbeskrevet i UK. 

Indeholder desuden e-læringsmaterialer. 

Udgiver SCIE, Social Care Institute for excellence.

Adgang
Fri adgang til Social Care Online

Vejledning
Hent vejledning

Kontakt: Anne-Vibe Sellner, avse@via.dk