• Dansk
  • English

Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

Beskæftigelsesministeriets analyser og publikationer

Justitsministeriets forskningskontor - adgang til forsknings- og statistikrapporter udarbejdet på foranledning af Justitsministeriet.

Social- og indenrigsministeriet publikationer - adgang til analyser og statistikrapporter udarbejdet af SIM.

Sundheds- og ældreministeriet publikationer - adgang til rapporter og undersøgelses udarbejdet på foranledning af SUM.

Udlændinge- og integrationsministeriet - adgang til forskningsrapporter, statistik og analyser udarbejdet af eller på foranledning af UIM.

 

Adgang

Fri adgang til ministerier