• Dansk
  • English

Mandag morgen

Mandag Morgen er med til at pege på de udfordringer, samfundet står over for med fokus på områderne politik, grøn omstilling, digital omstilling og ledelse og er ligeledes med til at pege på nye løsninger.  

Adgang

Adgang fra VIA

Fjernadgang (Login med WAYF, vælg VIA University College og brug dit VIA login)