• Dansk
  • English

Ingeniøren

Adgang til de 3 emnefagportaler: Tech management, DigiTech og WaterTech

Tech management dækker disse emneområder:
Digitalisering, Ledelse, Automatisering, Kunstig Intelligens, Robotter, 
Big Data, Arbejdsmarked, Innovation, Augmentet Reality, Industrirobotter, Erhvervsfremme, Forandringsledelse, Automation, Blockchain, 3D Print, De 5 & AI. Artikler for studerende og ansatte med interesse for digital udvikling og erhvervslivets vækst

DigiTech dækker disse emneråder:
It-projekter, Projektledelse, Offentlig digitalisering, Sundheds-it, It-leverandører, Udbud, Digitalisering, Gevinstrealisering, Kontrakter, Business Case, GDPR, Databeskyttelse
For ansatte og studerende med interesse for offentlige it- og digitaliseringsprojekter

Watertech dækker disse emneområder:
Forsyningsselskaber, Drikkevand, Spildevand, Klimasikring, Vandmiljø, Forurening, Grundvand, Byplanlægning, Miljø, Oversvømmelser, Cirkulær økonomi, Separatkloakering, Forsyning & Genanvendelse
Målrettet studerende og ansatte, der arbejder med vand og vandets kredsløb.

Wastetech - PRØVEADGANG
Dækker disse områder:
Cirkulær økonomi, Plast, Politik, Affaldsreduktion, Affaldsløsninger, Forbrænding, Sortering, Ugens Skrald, Affaldsselskaber, Klima, Genbrug, Strategi, Miljø, Byggeri, Elektronikaffald, Fremstillingsindustri, Producentansvar, Farligt affald og Forskning.

Adgang
Fra VIA adresser (OBS. du skal klikke på login for at få adgang, der skal ikke udfyldes brugernavn og password)
Fjernagang via VPN