• Dansk
  • English
farvede spørgsmålstegn

Bibliotekets FAQ har ét formål; at afhjælpe et presserende problem lige nu - om klokken så er tre om natten. Indholdet baserer sig på de tvivlsspørgsmål, bibliotekarerne oplever i mødet med de studerende. Den skal ses som et supplement til undervisningen og en imødekommelse af studerendes her-og-nu spørgsmål.

I formidlingen er der skåret ind til benet og kun de allermest nødvendige oplysninger er taget med. Der er stort fokus på at bruge et sprog, som alle kan forstå og der er valgt en minimalistisk formidling med fokus på ordet. Film og tekster er testet på studerende, som kun har givet positive tilbagemeldinger.

Vi håber, at FAQ‘en bliver taget godt imod og giver svar på mange af de akutte spørgsmål.

 

Du kan se alle FAQ filmene på her.