• Dansk
  • English

Socialstyrelsen

Udgiver bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte. 

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde. Socialstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven og de består i at tilvejebringe ny socialfaglig viden & formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser (https://socialstyrelsen.dk/om-os)

Adgang
Fri adgang til Socialstyrelsen