• Dansk
  • English

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

Nyheder, artikler, rapporter, videoer og podcast med perspektiver på pædagogik og uddannelse. 

Forskningen på DPU er bygget op omkring videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse, herunder didaktiske, Psykologiske, Sociologiske Filosofiske og antropologiske perspektiver.
Hertil kommer tværdisciplinær forskning, rettet mod bestemte og afgrænsede pædagogiske genstandsfelter, med dagtilbud og skolen som nogle af de største og mest centrale. (https://edu.au.dk/om-dpu/profil/)

Adgang
Fri adgang til DPU