• Dansk
  • English

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring

Dansk Center for Undervisningsmiljø er et uafhængigt, statsligt videnscenter. DCUM hører under Undervisningsministeriet.

Adgang

Fri adgang