• Dansk
  • English

Social- og Indenrigsministeriet

Udgivelser fra social- og Indenrigsministeriet. Social- og Indenrigsministeriets arbejdsområder er bl.a. familier, børn og unge. Hertil kommer socialt udsatte, frivillige sociale indsatser og handicapområdet.

Adgang
Fri adgang til Social- og Indenrigsministeriet