• Dansk
  • English

PEDro

Database med over 49.000 evidensbaserede referencer inden for det fysioterapeutisk fagfelt. Der indekseres følgende dokumenttyper: randomiserede kontrollerede studier, systematiske reviews og kliniske retningslinjer. De randomiserede studier vurderes desuden efter Pedro-scale.

 
Kontakt: Trine Nedergaard Steenholt, trje@via.dk