• Dansk
  • English

Karnov - Skat og regnskab

Karnov med indhold af databaserne: Skat, Moms & Afgifter, Revision & Regnskab

VIA Bibliotek har købt adgang til den fulde pakke med bl.a. Tidsskrift for Skatter og Afgifter fra 1984 og frem i fuld tekst.
Domme og afgørelser indenfor ovenstående emneområder. For det fulde indhold se i denne fil

Adgang på VIA
Kun adgang fra Campus Herning og Campus Randers ip-adresser
Karnov skat og regnskab

Kontakt Anne Marie Lind Danielsen amd@via.dk

23.08.2021