• Dansk
  • English

Nyt bibliotek etableret i Pædagoguddannelsens lokaler i Ikast

I begyndelsen af april skete der noget epokegørende; for første gang har VIA åbnet et nyt bibliotek.

Biblioteksbetjeningen i Ikast har hidtil været varetaget af Herningsholm Erhvervsskole. VIA har sammen med Herningsholm haft fælles bibliotek, som VIA nu driver efter samarbejdets ophør.
 

Nyindrettet bibliotek på Campus Randers

Vinteren og foråret er blevet brugt på nyindretning af Campusbiblioteket i Randers. Ideen bag det nye bibliotek er et forsøg på både at tilgodese studerendes ønsker om gruppearbejde samt ønsket om ro og fordybelse.  

Den 14. maj markerede vi nyindretningen af biblioteket på Campus Randers med receptioner

Også en nyindretning af hvordan I bruger os

Vi håber, vi med de nye (og gamle) biblioteker kan åbne jeres øjne for, at vi ønsker at samarbejde med ansatte og studerende på flere planer end blot være rummet med bogreoler.