• Dansk
  • English

Schultz Lovportaler

Schultz sørger for at områderne herunder altid er helt opdateret inden for gældende lovgivning.

Administration og økonomi

  • Lovguide Forvaltning indeholder love, vejledninger og andet lovstof inden for forvaltningsområdet f.eks. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Databeskyttelsesloven, herunder behandling af persondata, samt Schultz’ egne rapporter.

Social og sundhed

  • Lovtext Social og arbejdsmarked indeholder love, vejledninger og andet lovstof inden for socialområdet f.eks. Serviceloven, Aktivloven osv
  • Lovguide Socialforvaltning indeholder det samme som Lovtext Social og Arbejdsmarked, samt Schultz’ egne rapporter
  • Lovtext Sundhedslove indeholder love, vejledninger og andet lovstof inden for sundhedsområdet


Adgang
Fra VIA adresser 
Fjernadgang med VPN eller password. Password findes på bibliotekets studienetside på Aarhus C, Viborg og Holstebro.