• Dansk
  • English

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Databasen henvender sig til alle der beskæftiger sig med lingvistik og discipliner relateret til sprogvidenskab i den bredeste forstand. Databasen dækker alle aspekter af sprogstudier, herunder kernedisciplinerne fonetik, fonologi, morfologi, syntaks og semantik, men også de bredere fagområder såsom antropologisk lingvistik, samtaleanalyse, psykolingvistik, historisk lingvistik, nonverbal kommunikation, læringsvanskeligheder, deskriptiv og komparativ lingvistik.

Databasen dækker international litteratur på området og indeholder abstracts fra tidsskriftsartikler, bøger og afhandlinger. 

Adgang 
Fra VIA adresser
Fjernadgang (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen)

Vejledning
Hent vejledning

Databasens vejledning