• Dansk
  • English

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet. I deres database Litteraturdatabasen LIX, som findes under udgivelser, ligger flere tusinde artikler, foredragsmaterialer, rapporter m.m. om jord- og grundvandsforurening og råstoffer.

Adgang
Fri adgang til Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer