• Dansk
  • English
predatory

Predatory journals, kendetegnet ved ikke at leve op til god forskningsskik, er et stort problem for de forskere, som uforvarende kommer til at få deres artikler optaget i denne type tidsskrift. Læs mere om dette og hvad man kan gøre for at undgå titlerne på bibliotekets side om emnet.