• Dansk
  • English

OpenAIRE

OpenAIRE betyder Open Access Infrastructure for Research in Europe Det er en samling  af Open Access repositories, arkiver og tidsskrifter, der understøtter Open Access-politikker i Europa, og som indeholder forskningsdata fra næste alle medlemslande i EU. OpenAIRE giver fri adgang til videnskabelige peer reviewed publikationer, som er finansieret via Horizon 2020. Det drejer sig både om artikler, bøger og konferencer m.m.

Målet er at stille så meget europæisk finansieret forskning til rådighed for alle, via OpenAIRE portalen. Pt. Findes der 15664 dokumenter på dansk i portalen - se dem her

Adgang
Fri adgang til OpenAIRE