• Dansk
  • English

Når det gælder læsning i en skønlitterær bog, foretrækker 47 procent af de studerende i en undersøgelse foretaget af Moos-Bjerre & Lange for Tænketanken Fremtidens Biblioteker altid en fysisk bog. Oven i det tal kommer yderligere de 31 procent, der »overvejende foretrækker en fysisk bog«, hvilket betyder at det i alt er 78 procent, der foretrækker en fysisk bog frem for en digital, når det handler om lystlæsning. Kun 9 procent vil overvejende eller altid vælge at læse en skønlitterær bog digitalt.

Billedet er næsten det samme, når der er tale om lærebøger. Her har 64 procent af de adspurgte en præference for den fysiske bog, men gruppen der altid eller overvejende vælger en digital udgave af lærebogen er dog helt oppe på 17 procent.

Artikler læses digitalt

Når de studerende bliver spurgt om deres læsevaner omkring faglige artikler, viser det sig, at hele 33 procent foretrækker at læse artiklerne digitalt, mens kun 15 procent helst vil have artiklen fysisk.

Undersøgelsen viser, at der er forskel på, hvor digitalt orienterede de studerende er, alt efter de adspurgtes køn og studieretning. Generelt har de mandlige studerende større præferencer for det digitale, og næsten dobbelt så mange studerende på erhvervsakademiuddannelser foretrækker digitalt materiale i forhold til studerende på universitetsuddannelserne.

Undersøgelsen er foretaget blandt 669 studerende på korte, mellemlange og videregående uddannelser. Undersøgelsen kan læses på Tænketanken Fremtidens Bibliotekers hjemmeside. 

Kilde: Bibliotekarforbundet - http://bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/Nyheder/2016/DenFysiskeBogStadigMestPopulaer