• Dansk
  • English

Familieretshuset

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstatter Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social- og Indenrigsministeriet.

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand.

Familieretshuset har opgaver inden for følgende hovedområder:

  • Adoption
  • Bidrag
  • Faderskab og medmoderskab
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Navne
  • Prøvelse af ægteskabsbetingelser
  • Separation og skilsmisse
  • Værgemål
 
Adgang
Fri adgang