• Dansk
  • English

Kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen skal sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet på den bedst mulige måde – både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder. Kriminalforsorgen har ansvar for landets arrester og fængsler samt tilsyn af lovovertrædere, der har fået andre domme end frihedsberøvende domme. Kriminalforsorgen har på en given dag i året ansvar for omkring 14.000 mennesker, heraf cirka 4.300 i fængsler, arrester og pensioner og omkring 9.700 i forskellige former for tilsyn.

Adgang
Fri adgang til Kriminalforsorgen.dk