• Dansk
  • English

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk er en portal, som giver adgang til viden om tidligere byggetekniske forhold i Danmark.

Der er særlig fokus på boligbyggeri, herunder især etagehuse, men almindelig forekommende husbygning er i vid udstrækning omfattet. Siden kan med fordel bruges i forhold til renovering.

Den tidsmæssig afgrænsning på sitet er perioden fra 1850 og frem til 2000.

Adgang
Fri adgang til Byggeskik.dk