• Dansk
 • English

Socialpædagogernes Vidensbank

I Socialpædagogernes Vidensbank kan du finde seks typer af viden:

 • Brugerfortællinger
 • Praksisfortællinger
 • Dokumentation og Udviklingsarbejde
 • Undersøgelser og evalueringer
 • Forskning
 • Lærebøger og værktøjer

Følgende optages i vidensbanken:

 • viden der falder indenfor én af de seks videnstyper
 • viden fra 1995 og frem
 • viden som er tilgængelig
 • viden som præsenteres i sammenhængende og forståelig form
 • viden som ikke har karakter af at være diskriminerende 

Adgang
Fri adgang til Socialpædagogernes Vidensbank