• Dansk
  • English

What Works Clearinghouse (WWC)

Formålet med What Works Clearinghouse (WWC) er bidrage med informationer til beslutningstagere indenfor uddannelsesområdet - både forskere, undervisere og politikere.   Dette gøres ved at identificere undersøgelser, der giver troværdig og pålidelig dokumentation af effektiviteten af ​​en given praksis, et program eller politik (omtalt som "interventioner"). Forsøger at besvare spørgsmålet: ” Hvad virker i uddannelse?" ved at fokusere på forskning af høj kvalitet.

WWC blev etableret i 2002 af The U.S. Department of Education’s Institute of Education Sciences.

Adgang
What Works Clearinghouse