• Dansk
  • English

Best Evidence Encyclopedia

Best Evidence Encyclopedia har til formål at give undervisere og forskere nyttig information om den evidens, der ligger til grund for en bred vifte af programmer for elever i klasserne K-12.

Best Evidence Encyclopedia tilvejebringer resumeer af videnskabelige reviews, metaanalyser eller andre kvantitative synteser om bl.a. effekten af forskellige undervisningsprogrammer.

Best Evidence Encyclopedia hører under Johns Hopkins University, School of Education's Center for Data-Driven Reform in Education (CDDRE). Etableret som et alternativ til What Works Clearinghouse. Finansieres af Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.

Se evt. kriterier for optagelse af reviews.

Adgang
Best Evidence Encyclopedia