• Dansk
  • English
Nyedatabaser

VIA Bibliotekernes har købt adgang til yderligere databaser, artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter, publiceringsværktøjer m.v. Dermed kan du få hurtigere og nemmere adgang til den mest aktuelle viden på netop dit fagområde – både fra VIA-adresser og via fjernadgang.

Der er afsat 1.3 mio. kr. til yderligere til indkøb af ovenstående licenser til forskningsressourcer. Det er VIA Bibliotekerne, der indkøber, administrerer og står for formidling af disse informationsressourcer. Hele oversigten findes her.

Vil du vide mere, kan du henvende dig til biblioteksleder Karin Lodberg, kalo@via.dk