• Dansk
  • English

Viden om offentlig forvaltning fra forskning og udvikling

CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse
Forskningsbaserede analyser af arbejdsliv, sociale forhold, fattigdom, udsatte. Udgiver Social årsrapport.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Social- og Integrationsministeriet. Opgaven for Socialstyrelsen er at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne. Her kan du bl.a. finde faktuel viden og forskningsresultater om emner inden for socialpolitikken.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Fusion af SFI og Kora, som beskræftiger sig med de samme emneområder som SFI og Kora gjorde. Her finder du analyser, forskning og udgivelser i emner i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer.