• Dansk
  • English

Tripdatabase

”Find evidence fast”: Samsøgning på tværs af en række informationskilder, med det formål at finde pålidelige svar på kliniske spørgsmål.

TRIPdatabase henter indhold fra en stor mængde kilder som omfatter tidsskrifter, retningslinier, lærebøger, opslagsværker med flere. Fundene sorteres efter kildernes placering i evidenshierarkiet, foruden udgivelsesdato samt hvor i teksten søgeordet forekommer.

Adgang
Delvis fri adgang til Tripdatabase