• Dansk
  • English

Sherpa Romeo

Database, som registrerer udvalgte udgiveres copyrightaftaler (Copyright Transfer Agreements). Sherpa er et partnerskab af engelske forskningsbaserede universiteter og organisationer, som arbejder med open access, selvarkivering og udgiveres copyrightpolitikker i Europa og resten af verden.

Adgang
Fri adgang til Sherpa/Romeo