• Dansk
  • English

Udbudsretlig materialesamling - hpros

Adgang til kendelser og kommentarer i afgørelser vedr. udbudsret.

Adgang
Adgang på biblioteket på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C
Der kræves password, spørg på biblioteket. Kun adgang for en person ad gangen.