• Dansk
  • English

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet - NB-ECEC

Her finder du kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Hvert forskningsprojekt er beskrevet i et abstract med angivelse af formål, resultat, design og referencer.

Adgang
Fri adgang til Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet