• Dansk
  • English

Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er nedlagt pr 1.4.2019, men det er muligt at finde udgivelserne fra 2008 -2018 på deres hjemmeside.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har indsamlet, analyseret og distribueret resultater fra uddannelsesforskningen og udviklingsarbejder på danske skoler.

Det er muligt at finde systematiske forskningsoversigter og forskningskortlægninger inden for uddannelse samt at søge i evidensbasen på området (ikke opdateret siden 2016).

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning blev etableret i 2006 på Danmarks pædagogiske Universitet.

Adgang
Fri adgang til Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning