• Dansk
  • English

Statistiske efterretninger

Statistiske efterretninger er kommenterede og uddybende formidling af statistiske tal fra Danmarks Statistik. Der er på Campus Aarhus C adgang til følgende emner:

  • Social forhold, sundhed og retsvæsen
  • Arbejdsmarked
  • Indkomst, forbrug og priser
  • Befolkning og valg


Adgang
Kun adgang på biblioteket på Campus Aarhus C (Henvend jer på biblioteket, da password ikke må udleveres)