• Dansk
  • English

Molio prisdata

V&S prisdata har skiftet navn til Molio prisdata. Online adgang til prisbøgerne fra Molio (tidligere Byggecentrum). Prisbøgerne bliver opdateret årligt. Adgangen indeholder alle prisbøgerne:

  • Anlæg
  • Nybyggeri - husbygning
  • Nybyggeri - bygningsdele
  • Bygningsrenovering - husbygning
  • Bygningsrenovering - bygningsdele
  • Bygningsdrift
  • Grønland

Adgang
Fra Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C (ikke fjernadgang)
Fra Campus Horsens Studienetside (Studiepakke - fjernadgang)
Fra Campus Aarhus C studienetside (Studiepakke - fjernadgang)