• Dansk
  • English
Kampagneposter for Open Access

Koblingen mellem Open Access og FN’s Verdensmål er indlysende. Open Access betyder fri adgang til videnskabelige artikler og da flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) kræver input fra forskning, vil uhindret adgang til videnskabelig viden være en væsentlig faktor.

I 2025 skal alle fagfællebedømte forskningsartikler være gratis og digitalt tilgængelige i Danmark
De seneste fem år kan vi se, at en stigende andel af forskningsartiklerne fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige, bliver publiceret Open Access. Både nationalt og internationalt er der politisk fokus på at øge andelen af Open Access artikler. Dels med Danmarks Nationale Strategi for Open Access, hvor målet er 100% Open Access til forskningsartikler i 2025. Dels med EU's Horizon 2020 program, hvor kravet er at publicere så åbent som muligt.

At have adgang til relevant viden kan gøre stor forskel og have afgørende betydning, når beslutninger skal træffes og mål skal nås. Forskningsviden er forskernes prominente produkt og samtidig en væsentlig ressource til innovation og udvikling.

Udnyt dine rettigheder, læg din artikel op i UC Viden
VIA støtter den nationale strategi for Open Access. Med udgangspunkt i en strategi, hvor vi udnytter vores ophavsrettigheder i forhold til at uploade accepterede manuskripter i UC Viden, arbejder vi frem mod mere fuldtekst. Med mest mulig fuldtekst i UC Viden bidrager VIA med at dele og skabe adgang til viden for alle virksomheder og borgere i samfundet, der har brug for viden.

Har du spørgsmål til, hvordan din forskningsartikel kan blive Open Access, så skriv til os på ucviden@via.dk