• Dansk
  • English

Byggedata

Samlet indgang til love og bekendtgørelser indenfor byggeriet. Indeholder også Håndbog for energikonsulenter.

Adgang
25 samtidige bruger.
Adgang fra Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C.
Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN