• Dansk
  • English

Systematisk review

Har til hensigt at identificere alt relevant forskning omkring et specifikt emne, der dernæst kvalitetsvurderes. Både litteratursøgninger samt kvalitetsvurderingen af den fundne litteratur foregår systematisk og alt dokumenteres. Et systematisk review skal være fuldstændig gennemsigtigt og verificerbart. Anvendes til undersøgelsesspørgsmål, der relaterer sig til effekten af en given intervention (Thomas m.fl., 2013).

 

 Systematisk review
TidsrammeTidskrævende.  Mellem 9-12 måneder 
KilderAlle relevante.
SøgningerTilsigter en omfattende og udtømmende søgning (Syddansk Universitetsbibliotek, u.å.).
SynteseTypisk narrativt, evt. suppleret med tabeller (Syddansk Universitetsbibliotek, 2021).


Litteraturliste

Syddansk Universitetsbibliotek. (u.å.). Type af review karakteriseret efter anvendt metode. SDU. https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/bibpdf/type+af+review+karakteriseret+efter+anvendt+metode.pdf

Syddansk Universitetsbibliotek. (2021). Systematiske reviews. SDU. https://www.sdu.dk/da/bibliotek/forskere/litteratursoegninger+og+reviews/systematiske+reviews

Thomas, J., Newman, M., & Oliver, S. (2013). Rapid evidence assessments of research to inform social policy: Taking stock and moving forward. Evidence and Policy, 9(1), 5–27. https://doi.org/10.1332/174426413X662572

05.01.2022